LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Lô 18, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam

0235 3944 245

0905 992 646 - tuyetvan@makitechvietnam.vn (Ms. Vân)

          0905 922 464 - hoami@makitechvietnam.vn (Ms. Mi)

          0905 955 414 - minhphuc@makitechvietnam.vn (Mr. Phúc)

          0905 971 969 - hoangchung@makitechvietnam.vn (Mr. Chung- Japanese)