MAKITECH VIỆT NAM

XE ĐẨY HÀNG CHỮ Z

Máy móc thiết bị Makitech Việt Nam

Xe đẩy lồng pallet nhựa hàng Nhật Bản

Khung lưu trữ hàng hóa/ Nestainer lắp ráp

Cách lắp cửa MJD5

Băng tải đứng Makitech

Băng tải dây PVC khung thép

Công năng xe đẩy MJR