Xuất Kệ Chứa Hàng (Nestainer) cho Khách Hàng

Một số hình ảnh Kệ Chứa Hàng (Nestainer) trước khi xuất hàng cho Khách .

Công ty Makitech Việt Nam cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua .

Trân trọng !