XE ĐẨY LỒNG WORKTAINER

XE ĐẨY LỒNG WORKTAINER - TROLLEY

 

1. Xe đẩy hàng được sử dụng nhiều trong các kho bãi, nhà máy, siêu thị….

Trolleys are widely used in warehouses, factories, supermarkets….