Mừng sinh nhật Makitech VN tròn 7 năm tuổi (03/04/2014 - 03/04/2021)

Công ty TNHH Makitech Việt Nam đăng kí kinh doanh vào ngày 03/04/2014 và hoàn thành thủ tục vào ngày 31/01/2015 là công ty con có 100% vốn công ty Makitech Nhật Bản. Đến nay đã tròn 7 năm tuổi, cùng chúc mừng cho sự phát triển của Makitech trong tương lai.