Mạ kẽm nhúng nóng

Tính chất đặc biệt của mạ kẽm nhúng nóng

- Khả năng chống ăn mòn cao

- Độ kết dính tuyệt vời

- Thống nhất và đồng đều lớp mạ trong mỗi góc

- Phương pháp chống ăn mòn 

- Lớp phủ bảo vệ sự ăn mòn

Thân thiện với môi trường, đem lại tính chống chịu nhiệt tuyệt vời trong những điều kiện khắc nghiệt cho những vật liệu xây dựng, nắp mương...