KỆ CHỨA HÀNG, KỆ RACK

☑️☑️☑️Kệ Chứa Hàng
- Kệ chứa hàng cố định được sử dụng phổ biến trong hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất, kho vận, trung tâm lưu trữ hàng hóa, hoặc các công ty kinh doanh đa lĩnh vực
- Có thể điều chỉnh thanh đỡ ngang (beam) phù hợp với bất kỳ kích thước hay trọng lượng pallet hàng hóa. Các thanh đỡ có khả năng chịu tải trọng từ 500kg đến 1500kg/tầng
- Dễ dàng điều chỉnh khoảng cách các tầng, giá kệ phù hợp với yêu cầu sử dụng.