Pallet dài

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: PALLET DÀI

Trọng lượng (kg): : 62

Tải trọng (kg): 1000

L4000 x W740 x H730

Sản phẩm phụ hợp để chứa các sản phẩm có hình dạng thanh, trụ và có kích thước dài

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm Kích thước (mm) Trọng lượng (kg)  Tải trọng (kg)
PALLET DÀI L4000 x W740 x H730 62 1000