Loại không có đường ray

Mô tả sản phẩm: Kệ chứa hàng di động là một tập hợp của các đơn vị giá đỡ gắn trên bệ di động mà di chuyển dọc theo đường ray.

Tải trọng (kg): 0

Do đó đảm bảo trật tự tối ưu và phân phối các kho lưu trữ và kho, cũng như sử dụng tốt hơn không gian. Cơ chế cửa trượt có thể là: sử dụng, tự động hoặc bằng tay quay cơ.
Được thiết kế để sử dụng trong các môi trường có nhiệt độ thấp như các nhà kho lạnh…

 

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm khác