Loại đặc biệt

Mô tả sản phẩm: Kệ chứa hàng di động là một tập hợp của các đơn vị giá đỡ gắn trên bệ di động mà di chuyển dọc theo đường ray.

Tải trọng (kg): 0

Do đó đảm bảo trật tự tối ưu và phân phối các kho lưu trữ và kho, cũng như sử dụng tốt hơn không gian. Cơ chế cửa trượt có thể là: sử dụng, tự động hoặc bằng tay quay cơ.
Được thiết kế để sử dụng trong các môi trường có nhiệt độ thấp như các nhà kho lạnh…

Thông số kỹ thuật