HTTK CHO MÁY ÉP PHUN

Mô tả sản phẩm:

Tải trọng (kg): 0

- Cung cấp hệ thống thay đổi khuôn phù hợp nhất với các yêu cầu khác nhau: điều kiện khuôn, hình thức khuôn và bố trí nhà máy

- Giảm thời gian lãng phí trong quá trình thay đổi khuôn

- Quá trình được thực hiện an toàn.

- Thao tác thực hiện: dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

Thông số kỹ thuật