Công ty Makitech Nhật Bản là công ty chuyên sản xuất các máy móc vận chuyển hàng hoá như là các băng tải chuyển hàng, xe đẩy hàng công nghiệp. Ngoài ra công ty còn gia công lắp đặt các thiết bị về năng lượng mặt trời, đèn LED….
Về phương thức quản lý công ty TNHH Makitech Việt Nam thực hiện theo mô hình của công ty mẹ Makitech Nhật Bản. Các bước sản xuất đều tuân thủ theo các qui trình và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của công ty mẹ để có thể đưa ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản đến khách hàng. Thị trường của công ty TNHH Makitech Việt Nam không chỉ giới hạn phạm vi trong nước và Nhật Bản mà còn mở rộng ra các thị trường của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin…)

Hình ảnh hoạt động